Registracija proizvajalca in posrednika na področju živalske prehrane

Avtor: | Objava: 10.02.2002Obrati, ki proizvajajo, embalirajo, skladiščijo in dajejo v promet dodatke, premikse, krmne mešanice z dodatki, krmne mešanice, se morajo za opravljanje take dejavnosti ustrezno registrirati pri veterinarski upravi (v nadaljevanju: VURS).

Vloga za registracijo proizvajalca oziroma posrednika, ki je sestavni del Pravilnika, se vloži pri območnem uradu VURS in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- firmo (skrajšana in neskrajšana oblika) in sedež vlagatelja oziroma osebno ime in naslov,
- navedbo dejavnosti: proizvodnja, promet, embaliranje, skladiščenje,
- vrsto proizvodov (dodatki, premiksi, krmne mešanice),
- za dodatke: vrsto dodatkov,
- za premikse: vrsto dodatkov, ki se uporabljajo za
izdelavo premiksov,
- za krmne mešanice: vrsto premiksov z navedbo dodatkov,
- vrsto živali, katerim so namenjeni proizvodi,
- letno količino posameznega proizvoda,
- opredelitev glede uporabe surovin z nezaželenimi sestavinami,
opredelitev glede uporabe ribje moke,
- opredelitev glede uporabe surovin živalskega porekla
z navedbo vrste,
- opredelitev glede proizvodnje medicirane krme.

Poleg tega pa je vlogi potrebno priložiti še dokumentacijo o objektu, o proizvodnji in skladiščenju, vzdrževanju higiene, osebju in kontroli kakovosti.

Proizvajalci in posredniki se registrirajo na podlagi odločbe VURS, s katero se ugotovi, da so izpolnjeni predpisani pogoji.

Z odločbo se dovoli opravljanje posameznih dejavnosti proizvodnje in prometa, določijo omejitve, če je to potrebno.

Več informacij dobite v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane.

VELJAVNOST:
Od 8.2.2003

PRAVNI VIR:
PRAVILNIK o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane
(Uradni list RS št.8, 24.1.2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *