Regres za letni dopust po novi kolektivni pogodbi

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 06.07.2006

Zadnjo sekundo je prišlo do nove kolektivne pogodbe med sindikati in delodajalci. Glede regresa primerjate postavke v kolektivnih pogodbah vaše panoge; če ste pa že izplačati regres (po nižjih postavkah), priporočamo izplačilo razlike.V majski številki revije Podjetnik smo predstavili pravno ureditev regresa za letni dopust v zasebnem sektorju v Republiki Sloveniji ter višino tega za leto 2006 po posameznih dejavnostih oziroma kolektivnih pogodbah.  

Če na kratko povzamem, smo zapisali, da znaša regres za letni dopust po kolektivnih pogodbah, v katerih ta ni neposredno določen ali pa se o njem niso posebej dogovorili socialni partnerji (sindikati in delodajalci), 122.600 SIT, torej v minimalnem znesku, ki ga določa Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list št. 42/02) v 131. členu. Za kolektivne pogodbe, v katerih je regres neposredno določen, pa smo predstavili višino tega za leto 2006. 

Nekoliko pozno, a vendarle, so se socialni partnerji uspeli dogovoriti in skleniti Kolektivno o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom ter regresu za letni dopust, v nadaljevanju Kolektivna pogodba, ki med ostalim določa tudi višino regresa za delodajalce iz prve skupine prejšnjega odstavka.  

Kolektivna pogodba je bila sklenjena 23.06.2006. Uporabnikom je na voljo na spletnih straneh delodajalskih združenj (GZS, OZS, ...) ter na spletnih straneh sindikatov, ki so jo sklenili.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *