Revizija postopkov javnega naročanja

Avtor: | Objava: 27.07.2005Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja je pomemben za tiste pravne ali fizične osebe, ki imajo ali so imele interes za dodelitev javnega naročila

Novela usklajuje Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja tudi z novim Zakonom o prekrških.  

Novela zakona določa, da je prekrškovni organ Državna revizijska komisija, ki tako lahko izreka globe tudi po hitrem postopku. S tem je zapolnjena pomanjkljivost do sedaj veljavnega zakona, ki je sicer določal prekrške in sankcije za njih, ni pa določal prekrškovnega organa, zaradi česar tudi v praksi sankcije niso »zaživele«. 

Vlagatelj revizijskega zahtevka mora za to, da bi se mu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, izkazati interes za dodelitev javnega naročila in verjetnost, da bi mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti v postopku nastala škoda.  

Z namenom zmanjšanja možnosti zastoja v postopkih javnega naročanja, ima Predsednik Državne revizijske komisije možnost, da še preden vlagatelj zahtevka za revizijo predloži obrazloženo mnenje za revizijo, izda sklep, da zahtevek za revizijo bodisi deloma ali pa v celoti ne zadrži celotnega postopka za oddajo javnega naročila. 

Do sedaj je bilo možno vložiti zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če Zakon o javnih naročilih ni določal drugače. Po novem se zahtevek za revizijo iz razlogov, ki so ali bi morali biti poznani ponudniku že pred iztekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav, lahko poda do izteka tega roka. 

Državna revizijska komisija mora svoje odločitve vročati tudi Državnemu pravobranilstvu RS, ki se tako neposredno in sistematično seznani z odločitvami, iz katerih utegnejo izhajati odškodninski oziroma drugi zahtevki javnih naročnikov, ki jih Državno pravobranilstvo RS lahko zastopa zoper vlagatelje zahtevkov za revizijo oziroma vlagateljev zahtevkov za revizijo zoper javne naročnike.  

VELJAVNOST:
Od 1.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja
(UL RS 61/2005)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS 99/2004)
Zakon o prekrških (UL RS 7/2003, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *