Rubež premičnin samostojnega podjetnika

Avtor: | Objava: 22.11.2004Vaše podjetje je upnik samostojnega podjetnika. Sprožili ste že postopek za izvršbo. Ker pa se izvršilni postopek večkrat vleče tudi leto ali dve, se lahko v vmesnem času zgodi, da se dolžnik, ki je s.p., preseli, preneha delovati, je v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Kako preprečiti nepotrebne stroške neuspešnega rubeža? 

Kadar je dolžnik gospodarska družba, se lahko njen poslovni naslov in status vpisa (redno, v postopku stečaja, prisilne poravnave, ...) relativno enostavno preveri z vpogledom v sodni register.  

Evidenco samostojnih podjetnikov pa vodijo Davčni uradi, zato
je potrebno za vpogled v podatke o dolžniku, samostojnem podjetniku, narediti pisno poizvedbo pri krajevno pristojnem Davčnem uradu. Za tako poizvedbo je potrebno plačati upravno takso v višini 255 SIT.  

Po 4. členu Zakona o izvršilnem postopku so državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki dolžni posredovati podatke o dolžniku samo sodišču in izvršiteljem. Zakon o odvetništvu pa v 10. členu dopušča še eno možnost. Če upnika zastopa odvetnik, so mu na njegovo prošnjo pristojni organi dolžni posredovati podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi, torej tudi podatke o dolžniku konkretne stranke. Seveda je potrebno izkazati interes, za kar zadostuje kopija sklepa o izvršbi
 
V čem je pomen takšne poizvedbe? Pomembno je, da se taka poizvedba, če je to le možno, naredi že pred imenovanjem izvršitelja. Ponavadi namreč sodišče v primeru, da je predlagana izvršba na denarna sredstva in izvršba na premičnine, najprej začne z izvršbo na denarna sredstva pri banki, medtem ko z izvršbo na premičnine nekoliko počaka. 

Ko je izvršitelj imenovan, vam le-ta zaračuna svoje storitve. V primeru, da je rubež preklican ali da je bil opravljani rubež neuspešen, vam lahko izvršitelj, poleg ostalih stroškov, zaračuna tudi 25% vrednosti, ki bi jo zaračunal za uspešen rubež. 

Ti stroški se lahko s pravočasno poizvedbo o tem, ali ima samostojni podjetnik sploh še isti naslov ter ali je morda v postopku stečaja, preprečijo.
 
Tako lahko upnik sodišču predlaga, da odloži izvršbo na premičnine, če se le-ta še ni začela, dokler npr. ne poizve o novem dolžnikovem naslovu. Ko upnik izve nov dolžnikov naslov, ga sporoči sodišču (in tudi izvršitelju, če je le-ta že imenovan), ter predlaga nadaljevanje izvršbe z rubežem premičnin. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (UL RS 51/98, 70/2003, 83/2003, 16/2004)
Zakon o odvetništvu (UL RS 18/93, 24/96, 73/97,  24/2001, 45/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *