Rubež stvari, ki niso last dolžnika

Avtor: | Objava: 22.08.2005Ste najemnik v stanovanju, katerega lastnik je precej zadolžen. Najemodajalec - dolžnik ima prijavljeno stalno bivališče na naslovu, kjer dejansko živite vi, ki ste najemnik. Na podlagi izdanega sklepa o izvršbi, je bil na tem naslovu razpisan rubež premičnih stvari.
Izvršitelj je zarubil premične stvari, ki so bile vaša last (last najemnika), kljub temu, da ste ugovarjali, da stari niso last dolžnika (najemodajalca). Ali je ravnanje izvršitelja pravilno? 

Upnik se odloči za izvršbo v primeru, ko do poplačila dolga s strani dolžnika ne pride niti po večkratnih pozivih na plačilo. Pri izvršbi ima pogosto pomembno vlogo tudi izvršitelj, ki z rubežem in cenitvijo premičnih stvari na naslovu dolžnika ali kjerkoli drugje, kjer se nahajajo stvari, ki pripadajo dolžniku, omogoči poplačilo terjatve. Dolžniki imajo ponavadi v takšnih primerih veliko izgovorov, s katerimi se skušajo izogniti plačilu svojega dolga. Zato Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, da je izvršitelj dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne glede na zatrjevane dejanske ali pravne ovire, razen če sodišče odredi drugače. 

Izvršitelj mora izvršilna dejanja opraviti s skrbnostjo dobrega gospodarja in na način, s katerim se najhitreje in najbolj učinkovito doseže poplačilo upnika oziroma izvršitev ali zavarovanje dolžnikove obveznosti. Rubež stvari mora opraviti ne glede na ugovore, da se z rubežem kršijo katerekoli pravice tretjih oseb na stvari.  

Izvršitelj mora pri neposrednih dejanjih izvršbe v zgoraj navedenem primeru pozvati osebo, ki zatrjuje, da stvari, ki se nahajajo na naslovu dolžnika niso dolžnikove, naj zatrjevano dokaže z ustreznimi listinami. Vendar tudi če tretji predloži ustrezne listine, ki dokazujejo lastništvo na stvareh, ki se nahajajo na naslovu, kjer je bil razpisan rubež premičnih stvari, izvršitelj zarubi stvari, tretjo osebo pa pouči, da lahko svoje pravice uveljavlja pred pristojnim sodiščem.  

Če je pri takšnem rubežu navzoč dolžnik osebno, lahko od izvršitelja zahteva, da se takšne stvari ne zarubijo. Izvršitelj rubeža teh stvari dejansko ne opravi, kar zapiše tudi v zapisnik, ki ga mora dolžnik podpisati.
 

PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 40/2004)
Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (UL RS 18/2003, 46/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *