Sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve

Avtor: | Objava: 27.12.2004Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s trgovino na drobno s tekstilnim blagom in obutvijo, morajo biti pozorne na Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve.  

V nadaljevanju navajamo nekaj določil, ki jih vsebujejo omenjena Pravila:
zimska razprodaja se ne sme začeti pred šestim januarjem oziroma, če je na ta datum nedelja, s sedmim januarjem;
poletna razprodaja sme trajati od najprej petnajstega julija dalje oziroma od šestnajstega, če je petnajstega nedelja,
razprodaja sme trajati največ tri tedne, pri čemer trgovec sam določi datum pričetka razprodaje v okviru predpisanih datumov;
- trgovci ne smejo vršiti sezonskih razprodaj pred zgoraj navedenimi datumi;
v času trajanja razprodaj trgovci ne smejo dajati kakršnihkoli drugih popustov ali izvajati katere od drugih oblik razprodaj; izjema so le popusti, ki jih trgovec daje skozi daljše časovno obdobje, ob pogoju, da le ti niso vezani na določeno vrsto blaga. 
 
Vse morebitne kršitve pravil ugotavlja Častno sodišče pri gospodarski zbornici Slovenije, ki za ugotovljene kršitve izreka tudi ustrezne ukrepe. 

Iz prakse pa je jasno, da je neupoštevanje pravil o sezonskih razprodajah tudi kršenje pravil poštene konkurence, tako da so v primeru kršitev navedenega akta pogoste tudi sankcije tržne inšpekcije.  

Ena od temeljnih nalog Gospodarske zbornice Slovenije je, da skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. Častno sodišče izvaja to - z Zakonom o gospodarski zbornici Slovenije podano - javno pooblastilo tako, da kršitve dobrih poslovnih običajev ugotavlja in skladno s postopkom, ki ga določa Pravilnik o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri Gospodarski zbornici Slovenije, izreka tudi ukrepe. 

VELJAVNOST:
17.12.2004, uporabljati se začnejo pri zimski razprodaji 2005. 

PRAVNI VIR:
Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (UL RS 135/2004)
Zakon o gospodarski zbornici Slovenije (UL RS 14/90, 19/2000)
Statut Gospodarske zbornice Slovenije (Glas gospodarstva, maj 1995, junij 2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *