Sistem kakovosti po novem standardu

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 09.03.2009Smo manjše podjetje, imetnik certifikata kakovosti. Kako naj upoštevamo novosti iz nove izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2008?
 
Nova različica standarda nadomešča prej veljavni odmevni standard ISO 9001:2000. Novi standard pomeni revizijo predhodnega, vendar ne prinaša novih zahtev, temveč le nekatere redakcijske popravke in večjo usklajenost s standardom ISO 14001:2004 za ravnanje z okoljem. Sprejetih je tudi 37 vanj vključenih tolmačenj v obliki opomb, s katerimi je izboljšana razumljivost obstoječih zahtev. Ena od sprememb v novem standardu je obveznost izpolnjevanja zahtev zakonodaje in regulative, ki se nanašajo na proizvod. Posebej je izpostavljeno nujno zagotavljanje obvladovanja procesa, predanega v izvajanje zunanjim izvajalcem. Izvajanje procesov zunaj organizacije namreč te ne razbremeni odgovornosti za skladnost. Tudi izbrani predstavnik vodstva za kakovost mora biti izbran med zaposlenimi oziroma vodstvom, ne more delovati le kot zunanji svetovalec.
 
Vsaki organizaciji svetujem, da izvede analizo vpliva sprememb standarda na svoje procese in celoten sistem vodenja kakovosti in nato potrebne spremembe ali novosti vpelje v izvajanje. Kot imetnik certifikata boste morali v roku dveh let od izdaje upoštevati zahteve novega standarda ter pridobiti certifikat na podlagi ISO 9001:2008.
 
Naj še opozorim, da bo v letu 2009 izšla tudi nova različica standarda ISO 9004, ki bo povzemal pristope k vodenju kakovosti za trajno uspešnost organizacije. Oba standarda skupaj pomenita uspešno kombinacijo in orodje za delovanje v pričujočem kriznem obdobju, ki bo zahtevalo prilagajanje in delovanje v pozitivnih in optimalnih smereh na vseh področjih poslovanja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *