Sistem SOLVIT – sistem reševanja problemov zaradi napačne uporabe prava Evropske Unije na področju notranjega trgovanja

Avtor: | Objava: 01.12.2004Sistem SOLVIT je zanimiv za vse gospodarske subjekte, ki poslujete čezmejno na notranjem trgu EU ali pa želite ustanoviti podjetje v drugi državi članici. Kljub temu, da notranji trg EU v splošnem deluje dobro, lahko vseeno naletite na številne probleme pri poslovanju na tem trgu. 

Sistem SOLVIT deluje že od leta 2002, upravljajo pa ga države članice. Slovenija ima svoj SOLVIT center, na katerem je kontaktna oseba Mojca Bešter, Ministrstvo za gospodarstvo, tel.: 01 478 35 38, solvit@gov.si. Vse informacije pa najdete tudi na internet naslovu: http://europa.eu.int/solvit/site/sitemap/index_sl.htm

Ko v sistem SOLVIT predložite svoj primer, bo domači - slovenski center SOLVIT preveril:
- ali se vaš primer nanaša na napačno uporabo pravil notranjega trga in
- ali so na voljo vsi potrebni podatki za reševanje primera.  

Lokalni slovenski center bo nato vaš primer vnesel v elektronsko zbirko podatkov in bo posredovan drugemu centru SOLVIT v državi članici, v kateri je problem nastal.


Ciljni rok za oblikovanje rešitve problema je 10 tednov. 

V praksi se sistem SOLVIT najpogosteje srečuje z naslednjimi problemi:
- prost pretok kapitala oz. plačil,
- obdavčitev,
- javna naročila,
- dostop na trg za storitve in proizvode,
- urejanje statusa samozaposlenega,
- dovoljenja za bivanje,
- priznavanje strokovne usposobljenosti in diplom,
- mejne kontrole.  

Seznam ni popoln in dokončen.  

Sistem SOLVIT predstavlja neformalen pristop k reševanju težav in se ne uporablja v primerih, ko sodni postopki že potekajo.  

Sistem SOLVIT se ne ukvarja s problemi, ki nastanejo med posameznimi podjetji in med potrošniki in podjetji.   

PRAVNI VIR:
http://europa.eu.int/solvit/site/sitemap/index_sl.htm

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *