Skladnost otroških vozičkov

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 09.09.2008Bodočega proizvajalca otroških vozičkov zanima, ali morajo zadostiti kakšnim posebnim zakonom in ali pri posredovanju na trg potrebujejo posebna dovoljenja oziroma potrdila? 

Otroški vozički spadajo med otroško opremo, tako kot na primer tudi hojice, stajice, varnostne pregrade, zibelke, varnostni pasovi, vajeti, sedeži za kolesa, prenosne posteljice in podobno.  

Krovni zakon, ki ga je pri tem treba upoštevati, je Zakon o splošni varnosti proizvodov, ki ga podpirajo harmonizirani standardi. Za otroške vozičke velja standard SIST EN 1888:2003 s tremi dopolnili, v katerih so opredeljene preskusne metode in varnostne zahteve za trdnost, stabilnost, zaščito ostrih delov, nosilnost, varnost preklopnih in zavornih mehanizmov, ki jih mora poleg zahtev za trpežnost pri vožnji uspešno prestati vsak otroški voziček. V Uradnem listu RS standard sicer ni bil objavljen, vendar je njegova uporaba najpreprostejša pot do izpolnjevanja zahtev po varnosti. Dodatno je primerno uporabiti še tehnično priporočilo SIST-TP CEN/TR 13387:2005, v katerem so opredeljena varnostna navodila za različno opremo za otroke. Standarde je možno pregledati ali kupiti na Slovenskem inštitutu za standardizacijo.  
 
Skladen ter z zahtevano dokumentacijo in pravilnimi oznakami opremljen proizvod šele lahko posredujete na trg. Vendar pozor, oznaka CE na takem izdelku ni obvezna, zato je ne nameščajte. Posebnih dovoljenj za proizvodnjo ne potrebujete, vendar je vaša odgovornost za varnost in skladnost, posredno v določenih okoliščinah pa tudi drugih akterjev v distribucijski verigi. Nadzor nad izpolnjevanjem navedenih zahtev izvaja Tržni inšpektorat RS. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *