Skladnost pripomočkov v osebnih storitvenih dejavnostih

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 11.05.2009V frizerskem salonu je zdravstvena inšpektorica opravila nadzor in v skladu z zahtevami 3. člena Pravilnika o minimalnih sanitarno-higienskih pogojih za opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih storitev (še vedno veljaven predpis, izdan leta 1988) zahtevala ateste za sušilnike las in druge pripomočke in opremo. Frizerko zanima, kakšno dokumentacijo je dolžna hraniti in predložiti?

Za tehnično zahtevnejše izdelke (električne in elektronske, orodja, medicinske pripomočke …) veljajo direktive novega pristopa in je zanje obvezno CE označevanje. Direktivi za opremo pri frizerjih (npr. za sušilnike za lase) sta: Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej – Ur. l. RS, št. 92/08 in Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) - Ur. l. RS, št. 18/09. Izvedba postopkov ugotavljanja skladnosti je dolžnost proizvajalca, ki tudi izda ustrezno dokumentacijo, izjavo o skladnosti ter izdelek označi z znakom CE. Za proizvajalca veljajo zakonitosti tržnega nadzora na tem področju. 
 
Ko gre za nadzor pri izvajalcih dejavnosti, ki vključujejo končnega uporabnika izdelka, mora biti na voljo ta dokumentacija:
- navodilo za uporabo z vsebino, prilagojeno tehnični zahtevnosti izdelka, možnim nevarnostim, skupinam ter znanju uporabnikov: opis izdelki, vidiki (ne)varnosti, priklop oziroma vklop, delovanje, navodilo za čiščenje oziroma vzdrževanje, način odprave tehničnih motenj (razlaga napak) oziroma napotitev na pooblaščen servis, po potrebi še slike, skice, tabele, piktogrami,
- znak CE,
- izjava o skladnosti (v času izdaje pravilnika do leta 2004 je bil to atest, zdaj ga nadomešča izjava proizvajalca, ki jo ta izda na podlagi preskušanja pri priglašenem laboratoriju);
- garancijski list. 
 
Torej mora imeti frizer shranjeno dokumentacijo, ki jo dobi ob nabavi izdelka, pri čemer mora biti tudi sam pozoren na to, kaj lahko zahteva oziroma mora prejeti od trgovca. Prejeta dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Enako velja za pripomočke v drugih osebnih storitvenih dejavnostih, ki jih pokriva pravilnik.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *