Skladnost z zahtevami

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 03.04.2008Elektromonterja-serviserja zanima obseg zahtev za proizvajalca in način ugotavljanja skladnosti v primeru vgradnje elektromotorjev na stara mehanska industrijska vrata oziroma vrata v javne prostore in v primeru zamenjave obstoječih dotrajanih pogonov z novimi. Ali se smatra, da gre za vzdrževanje in je dovolj le izjava o skladnosti za novi elektromotor ali se šteje, da so električno gnana vrata v celoti nov proizvod? 
 
Čeprav so vrata gradbeni proizvod in jih obravnava zakon o gradbenih proizvodih, pri čemer za ugotavljanje skladnosti upoštevamo zahteve standarda SIST EN 13241-1:2003, v primeru vgradnje novega elektromotorja ali zamenjave starega za vrata poleg navedenega zakona veljata še Pravilnik o varnosti strojev in Pravilnik o elektromagnetni združljivosti. 
 
Pri nadgradnji starih vrat, ki se avtomatizirajo z vgradnjo elektromotorja, vodil in ustrezne avtomatike, je potrebno ponovno preskušanje tipa in nova izjava o skladnosti, kot da gre za nova vrata, ki se v objekt vgrajujejo prvič. 

V primeru zamenjave dotrajanih elektromotorjev pa to teoretično ni potrebno, če obstoječi pogon zamenjamo s popolnoma enakim pogonom in ne posegamo v avtomatiko, kar pa v praksi po več letih delovanja in spremenjene ponudbe na trgu zelo verjetno ni več mogoče. Zato je postopek zopet enak kot pri novih vratih, torej izvedba tipskega preskusa na mestu vgradnje, na osnovi katerega proizvajalec oziroma dobavitelj izda izjavo o skladnosti, s katero zagotavlja, da je izdelek skladen z vsemi direktivami, ki se nanašajo na predmetni proizvod. 

Postopek ugotavljanja skladnosti mora končni proizvajalec (elektromonter) izvesti sam ali v sodelovanju s priglašenim organom, v obsegu, ki je odvisen od stopnje zahtevnosti sistema ugotavljanja skladnosti za določen proizvod. V Sloveniji je priglašen organ v tem primeru Zavod za gradbeništvo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *