Sklepanje poslov enoosebne d.o.o. z edinim družbenikom

Avtor: | Objava: 26.03.2004V podjetju, ki je organizirano kot d.o.o., ste edini družbenik. Ali lahko kot družbenik enoosebne d.o.o. sklepate posle v imenu družbe s samim seboj?  

Zakon o gospodarskih družbah dovoljuje, da družbenik enoosebne d.o.o., ki nastopa kot poslovodja te družbe, sklepa posle v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko.  

Pravni posli, ki jih kot edini družbenik sklepate s samim seboj, pa morajo biti po izrecni zakonski določbi v pisni obliki. S pisnostjo pravnih poslov se namreč povečuje preglednost razmerij med družbenikom in njegovo družbo.  

Ta določba ne velja za posle, ki jih kot edini družbenik sklepate v okviru rednega poslovanja družbe – npr. za običajni nakup izdelkov lastne d.o.o. vam ni potrebno sklepati pisne pogodbe! 
 
Identične določbe veljajo tudi za gospodarsko družbo, ki je organizirana v obliki delniške družbe in ima enega samega delničarja.  

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/1993, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *