Sodelovanje v postopkih javnih naročil male vrednosti

Avtor: | Objava: 22.09.2004Vaše podjetje bi želelo kandidirati pri javnih naročilih male vrednosti, vendar ne zasledite razpisov v Uradnem listu, niti vas o tem nihče ne obvešča. Kako sploh oddati ponudbo v postopku javnih naročil male vrednosti?

S postopki oddaje javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: JNMV) oddajajo naročniki iz javnega sektorja, ki jih zavezuje Zakon o javnih naročilih, tista naročila, kjer vrednost brez davka na dodano vrednost ne presega:
- 10 mio SIT za naročilo blaga ali storitev oz.
- 20 mio SIT če gre za oddajo gradenj. 

Za navedene postopke je v praksi značilno predvsem naslednje:
objava v Uradnem listu Republike Slovenije ni potrebna;
- postopki se oddajajo na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednost, ki ga spreme naročnik in se zato ti pravilniki od naročnika do naročnika razlikujejo; 
v praksi naročniki za dobavo blaga ali izvedbo storitev pogosto pozovejo (pisno, preko faxa, …) nekaj potencialnih ponudnikov, med temi ponudniki pa tudi izbirajo najugodnejšo ponudbo.  
 
Tak sistem ima za podjetnike veliko slabosti. Tistim podjetjem, ki niso »blizu« naročniku, je pogosto praktično onemogen dostop do naročnika, saj jim le-ta niti ne pošlje povabila za sodelovanje v postopku.  

Ker lahko javna naročila male vrednosti predstavljajo za podjetnike izjemno pomemben segment delovanja, je po našem mnenju zelo pomembno poznati Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki med drugim določa, da mora biti zainteresiranemu ponudniku omogočeno sodelovanje v postopku oddaje JNMV, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne. 

Glede na navedeno določbo (veljati je pričela 30.8.2004) lahko po našem mnenju podjetniki – potencialni ponudniki sami zahtevajo od naročnika, da jim pošlje vabila za oddajo ponudb za področja, ki jih pač »pokrivajo«. Seveda pa je treba tako iniciativo podati pravočasno – torej še pred tem, ko naročnik prične s postopkom oddaje.  

Po našem mnenju lahko potencialni ponudniki pošljejo dopis, v katerem izkazujejo področja, ki jih izvajajo. Obenem naj predložijo ustrezna dokazila ter pisno izrazijo želijo, da jih naročnik vabi k izstavitvi ponudb v vseh primerih, kot so jih navedli v dopisu. Menimo, da jih bo naročnik dolžan vabiti, v kolikor bodo izpolnjevali pogoje, ki bodo zahteni.  

PRAVNI VIR:
Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (UL RS 84/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *