Sodna praksa pri izvršbi na premoženje samostojnega podjetnika

Avtor: | Objava: 13.09.2004Vložili ste izvršilni predlog zoper dolžnika – fizično osebo. Sedaj ste ugotovili, da je dolžnik po vložitvi predloga za izvršbo začel poslovati kot s.p., zato želite izvršbo razširiti še na njegov poslovni račun. Ali je to možno?  

Veljavna zakonodaja dovoljuje upniku, da lahko v izvršilnem postopku, ki že poteka, predlaga tudi druga sredstva izvršbe poleg tistih, ki jih je navedel že v samem predlogu za izdajo sklepa o izvršbi.  

Ker je dolžnik v vmesnem času začel poslovati kot samostojni podjetnik in tudi odprl nov račun, bi bilo glede na zgoraj navedeno določbo možno predlagati razširitev izvršbe tudi na nov račun, ki ga je dolžnik odprl kot s.p. Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da je samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. V premoženje dolžnika kot fizične osebe pa spada tudi premoženje, ki ga ima ta oseba kot samostojni podjetnik.  

V praksi pa se je pred kratkim pojavil primer, ko je sodišče zavzelo popolnoma nasprotno stališče ter širitve izvršbe na naknadno odprti račun s.p.-ja ni dovolilo. Sodišče je svojo odločitev obrazložilo tako, da izvršba poteka zoper dolžnika kot fizično osebo in ne zoper dolžnika kot samostojnega podjetnika; dolg pa tudi ne izvira iz opravljanja podjetniške dejavnosti, saj je dolžnik v trenutku, ko je dolg nastal, sploh še ni opravljal. Zato se je sodišče postavilo na stališče, da dolžnik za dolg ne odgovarja s sredstvi, ki jih ima na računu kot samostojni podjetnik.  
 
Opozarjamo vas, da je navedeno stališče prvostopenjskega sodišča, ne pa višjega sodišča, tako da primer še ni pravnomočno zaključen. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (UL RS 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, 11/2001, 75/2002, 87/2002, 70/2003)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *