Splošne obveznosti delavca v zvezi z uporabo delovne opreme

Avtor: | Objava: 01.10.2004Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme se v nekaterih določbah naslavlja na delavce, ki uporabljajo določeno delovno opremo. Zahteve, ki jih pravilnik nalaga delavcem, naj bi bile dobro poznane tudi vsem delodajalcem, saj se nekatere njihove obveznosti nanašajo tudi na sodelovanje med delodajalci in zaposlenimi. 

V skladu s tem pravilnikom in omenjenim zakonom ter v skladu s svojo usposobljenostjo in navodili, ki jih je dobil od delodajalca, mora delavec, pravilno uporabljati in vzdrževati delovno opremo.  

Od delodajalca mora zahtevati:
popravilo poškodovane ali zamenjavo izrabljene delovne opreme, če ta predstavlja nevarnost za zdravje ali poškodbo delavca oziroma delavcev, ki to opremo uporabljajo,
dodelitev posebne varovalne opreme, če se med delom in torej uporabo delovne opreme pojavi potreba po uporabi le-te, da se delavcev ne izpostavlja nepotrebnim rizikom. 

Delavec mora obvestiti delodajalca:
- o vseh okoliščinah, za katere utemeljeno meni, da predstavljajo neposredno in resno možnost za zdravstvene okvare,
- o vseh pomanjkljivostih delovne opreme, varnostnih naprav in varoval. 

Delovno opremo mora delavec uporabljati na način, da se izogne nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare ter da pri delu ne ogroža drugih, ki so v delovnem procesu tudi udeleženi. 

Pri izvedbi ukrepov, ki jih inšpekcija naloži delodajalcu, je delavec dolžan pomagati in tako omogočiti, da se vzpostavijo varne delovne razmere in varno delovno okolje.  

VELJAVNOST:
Od 2.10.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS 101/2004)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *