Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

Avtor: | Objava: 11.07.2005Podjetnike seznanjamo z nekaterimi elementi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil nedavno objavljen v slovenskem jeziku. 

Slovenija je kot članica Evropske unije vstopila tudi v Evropski gospodarski prostor - prosto trgovinsko področje, ki poleg držav članic unije zajema še Islandijo, Norveško in Lichenstein (EGP-EFTA). 

Sporazum o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: Sporazum o EGP) je bil sklenjen med Evropsko skupnostjo in sedmimi državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino maja 1992 v Oportu, veljati pa je začel 1. januarja 1994. 

Namen Sporazuma o EGP je:
- unifikacija pravil prostega trga blaga, kapitala in storitev ter prostega gibanja oseb na območju držav pristopnic k sporazumu,
- zagotavljanje sodelovanja Norveške, Islandije in Lichensteina pri nastajanju predpisov Evropske skupnosti,
- uveljavitev sprejetih skupnih predpisov v državah pristopnicah sporazuma,
- zagotavljanje mehanizmov za nadzor nad izvajanjem omenjenih predpisov ter
- zagotavljanje političnega okvira za sodelovaje med državami Evropske Unije in EGP-EFTA. 

Sporazum o EGP poleg zgoraj navedeni štirih svoboščin iz Pogodbe ES uveljavlja pravila o konkurenci in sodelovanju na področju razvoja, izobraževanja, socialne politike, varstva potrošnikov..., ne vključuje pa skupnih pravil glede kmetijstva in ribištva, temveč zgolj pravila o trgovini s kmetijskimi in ribiškimi izdelki. 
 
VELJAVNOST:
Od 20.6.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Sklep o objavi besedila Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v slovenskem jeziku (UL RS 59/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *