Sporočanje podatkov o sklenjenih avtorskih pogodbah

Avtor: | Objava: 10.12.2002Delodajalci, ki so sklenili avtorsko pogodbo, morajo Zavodu RS za zaposlovanje v 15 dneh od sklenitve pogodbe, na posebnem obrazcu OBV-S, poslati obvestilo o sklenjeni avtorski pogodbi. Obrazec se pošlje po pošti pristojni Območni službi Zavoda po prebivališču osebe, s katero je sklenjena avtorska pogodba ali preko spletnih strani Zavoda RS za zaposlovanje.

V obrazec OBV-S je potrebno navesti sledeče podatke: naziv, naslov in matično številko delodajalca, podatke osebe, s katero se je sklenilo pogodbo o avtorskem delu (naslov, EMŠO, davčna številka), obdobje za katerega je sklenjena pogodba in predvideno izplačilo.

VELJAVNOST:
Od 20.12.2002

PRAVNI VIR:
Navodilo o načinu sporočanja podatkov o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
(UL RS 111/2002)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98 in 67/2002)
Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (UL RS 50/99)
Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (UL RS 84/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *