Sporočanje podatkov za odmero dohodnine

Avtor: | Objava: 10.12.2003Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003 zavezuje vse tiste, ki ste v letu 2003 izplačevali kakršnekoli prejemke zavezancem za plačilo dohodnine

Izplačevalci prejemkov zavezancem za plačilo dohodnine morate podatke o izplačanih prejemkih posredovati:
davčnemu organu in
zavezancu za plačilo dohodnine.  

Te podatke morate posredovati najkasneje do 31.1.2004
 
Podatke je treba posredovati davčnemu uradu oz. izpostavi, na območju katere imate svoj sedež izplačevalci. 

Če osebnih prejemkov niste izplačevali, ste pa glede na ta pravilnik dolžni predložiti podatke o izplačilih, morate davčnemu organu predložiti pisno izjavo, da niste izplačeval prejemkov. 

Sankcije za prekršek se določajo po Zakonu o davčnem postopku. 

VELJAVNOST:

Od 28.11.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003
(UL RS 116/2003)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99, 97/2001)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/2001, 108/2002, 63/2003)  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *