Sprememba namembnosti objekta

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 06.10.2008Bodoča podjetnica je lastnica objekta, katerega namembnost je bila pred časom trgovinska: cvetličarna in prodajalna obutve, vendar ta dejavnost zdaj miruje, sama pa bi rada v njem izvajala dejavnost kozmetičnega salona. Zanima jo, kakšna bi bila najkrajša in ustrezna pot do odprtja in ali sta potrebna sprememba namembnosti ter uporabno dovoljenje?
 
V skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) je potrebna sprememba namembnosti ter izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, spremembe pa pomenijo takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico. Z deli, ki so v zvezi s spremembo namembnosti, se lahko začne na podlagi pravnomočnega (morda poenostavljenega) gradbenega dovoljenja.
 
Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti ni potrebno le v nekaterih primerih, ki jih predvideva navedeni zakon, na primer če se objekt ali del objekta glede na svoj namen, kot ga določa predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), spremeni (a) znotraj skupine upravnih in pisarniških stavb; (b) znotraj razreda trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, (c) iz upravne in pisarniške stavbe v trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti; (d) iz gostinske stavbe, razen iz hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in druge stavbe za kratkotrajno nastanitev, v upravno in pisarniško stavbo ali trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti … (podrobneje v 4. členu).

Čeprav je bila namembnost objekta prej v zvezi s pridobitno dejavnostjo, ni pa navedeno lastništvo tega, naj najprej opozorim, da pravica opravljanja dejavnosti pri prenosu lastnine ne preide na pravnega naslednika ali drugo osebo. Po izvedbi adaptacije oziroma notranje ureditve prostora v skladu s pogoji za opravljanje dejavnosti in z gradbenim dovoljenjem je primerno pridobiti uporabno dovoljenje na ime nosilca dejavnosti. To je pogoj za začetek rabe objekta, tudi če so se dela, ki so bila potrebna zaradi takšne spremembe namembnosti, izvedla brez posegov v skupne prostore in se zaradi njih tudi ni spremenil zunanji videz objekta.
 
Kot investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vložite zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovite, da je bila gradnja (adaptacija) izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *