Sprememba uredbe o plačilu takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Avtor: | Objava: 10.03.2002Uvozniki in proizvajalci mazalnih olj morajo plačevati posebno takso zaradi obremenjevanja okolja. Obrazec, iz katerega je razvidna obveznost plačila takse, mora mesečno posredovati davčnemu organu.

Takse se ne plačuje za mazalna olja, če so namenjena za surovino proizvajalcu mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih, oz. če je njihova razgradljivost 60-80% (glede na preskusno metodo).

Takso je potrebno plačati ob uvozu oz. ko je mazalno olje prvič dano v promet, če je proizvedeno v Sloveniji, razen če gre za izvoz.

Vsako spremembo dejavnosti zavezanca za plačilo takse, je zavezanec dolžan prijaviti davčnemu organu. Pričetek ali prenehanje proizvodnje mazalnih olj mora prijaviti najmanj 15 dni prej, nepredvidene spremembe (prekinitev oz. ustavitev proizvodnje) pa nemudoma.
Izvajanje te uredbe nadzira pristojen davčni in carinski organ.
VELJAVNOST:
Od 9.3.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (UL RS 20/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *