Sprememba višine trošarin za mineralna olja in plin

Avtor: | Objava: 10.04.2003Za uporabnike mineralnih olj in plina v gospodinjske ali poslovne namene, navajamo podatke o spremembi trošarin za mineralna olja in plin.
 
Novi zneski trošarin za mineralna olja in plin znašajo:
- za liter neosvinčenega bencin z oktanskim številom manj kot 98, znaša trošarina 80.913 SIT,
- za liter neosvinčenega bencin z oktanskim številom 98 ali več, znaša trošarina 80.913 SIT,
- za liter plinskega olja za pogonski namen znaša trošarina 56.899 SIT,
- za liter plinskega olja za ogrevanje znaša trošarina 4.876 SIT.

VELJAVNOST:
Od 1.4.2003.
PRAVNI VIR:
Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
(UL RS 32/2003)
Zakon o trošarinah (UL RS 84/98, 52/99, 57/99, 2/2001, 33/2001, 99/2001 in 5/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *