Spremembe davčnih zakonov

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 09.12.2005

Paket sprememb petih davčnih zakonov prinaša podjetnikom nekatere olajšave, med katerimi je sta dolgo želena odprava davka na izplačane plače in možnost obračunavanja DDV-ja po plačani realizaciji.Poslanci Državnega zbora so novembra po hitrem postopku sprejeli paket sprememb petih davčnih zakonov. Te novosti niso povezane z napovedano davčno reformo in morebitno uvedbo enotne davčne stopnje, pač pa gre zgolj za popravke doslej veljavnih zakonov. Kljub temu pa spremembe zakonov uvajajo nekaj večjih novosti, ki jih je treba poznati.  

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Novela zakona povečuje davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj. Zavezanec lahko po novem uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20 odstotkov za vlaganja v raziskave in razvoj. Zavezancem s sedežem v manj razvitih regijah se olajšava še poveča. Tako lahko zavezanci s sedežem v regiji, ki ima bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države za več kot 15 odstotkov, olajšava poveča na 40 odstotkov. 

Poleg te spremembe novela uvaja še nekaj drugih novosti. Več sprememb se nanaša predvsem na obračunavanje amortizacije. Po novem se celoten strošek amortizacije sredstva lahko prizna kot odhodek tudi za davčne namene. Doslej to ni bilo mogoče, kadar se je amortizacija obračunavala po višjih stopnjah od stopenj, določenih za davčne namene. Pri amortizaciji so končno dočakali spremembe tudi tuji vlagatelji, ki so na potrebne spremembe dolgo opozarjali. Po novem bodo lahko amortizirali tudi staro oziroma rabljeno opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga bodo prejeli od povezane osebe, ki ni rezident.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *