Spremembe DDV – od 1. januarja 2013

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.08.2012

Glavni namen sprememb je uvajanje določb evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo.Na področju obračunavanja DDV smo deležni pogostih sprememb in čeprav je bila zadnja sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) objavljena pred začetkom poletja z novelo ZDDV-1F (Uradni list RS, št. 38/2012), pa že ves ta čas spremljamo sprejemanje sprememb, ki jih prinaša novela ZDDV-1G, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo Ministrstvo za finance in ki naj bi začela veljati 1. januarja 2013.
 
Spremembe, ki morajo biti zaradi evropskih direktiv prenesene v nacionalno zakonodajo najpozneje do 31. decembra 2012 in se bodo uporabljale od 1. januarja 2013, zajemajo:
1. poenotenje obdavčitve oddajanja prevoznih sredstev v najem,
2. uskladitev pravil izdajanja računov oziroma elektronskih računov,
3. spodbujanje uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji.
 
Prevozna sredstva in čolni v najem
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) določa načelo obdavčitve po namembnem kraju pri določanju kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev in zasebnih čolnov v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec. Po novem bo oddajanje prevoznih sredstev v dolgoročni najem osebam, ki niso davčni zavezanci, obdavčeno po kraju, kjer ima najemnik sedež, dajanje v dolgoročni najem zasebnih čolnov pa po kraju, kjer je čoln dejansko dan na razpolago najemniku. V skladu s spremembami predlaganega 30.b. člena ZDDV-1 se za kratkoročni najem šteje oddaja v posest ali uporaba prevoznega sredstva v obdobju, ki ni daljše od trideset dni, pri plovilih pa v obdobju, ki ni daljše od devetdeset dni.
 
Sedaj se uporabljata dve različni pravili pri najemu prevoznih sredstev, in sicer glede na to ali je naročnik davčni zavezanec ali ne. Nova pravila pa zagotavljajo, da se DDV plača v kraju potrošnje, in izenačujejo pravila glede določitve kraja opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu, ne glede na to ali je naročnik storitve davčni zavezanec ali ne.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *