Spremembe glede delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 20.02.2004Prevoznike v cestnem prometu obveščamo o novostih pri razdeljevanju dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu. 

Tranzitne dovolilnice za tranzit Republike Avstrije, ki jih Republika Slovenija pridobi poleg redno dogovorjene kvote, se lahko dodelijo prevoznikom, ki so imeli v letu 2003 določen plan ekoloških točk za tranzit Republike Avstrije. 

Dodatno pridobljene dovolilnice se delijo tako,
da se jih:
- 20 % razdeli med prevoznike glede na število njihovih vozil kvalitete Euro 3,
- naslednjih 20 % se dodeli prevoznikom glede na število opravljenih tranzitnih voženj prevoznika preko Republike Avstrije v prvih 4 mesecih leta 2003,
- preostalih 60 % pa se razpredi v kvoto nerazdeljenih dovolilnic. 

Do dovolilnic iz kvote nerazdeljenih dovolilnic je prevoznik upravičen šele tedaj, ko porabi in delilcu vrne 70 % že dodeljenih dovolilnic, pred tem pa mu ni treba koristiti avansa iz naslednjega obdobja.
 

Prevozniku se lahko dodeli po ena dovolilnica na vsako Euro 3 vozilo, vendar največ 10 dovolilnic naenkrat! Nadaljnje dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se lahko prevozniku dodelijo, ko porabi in vrne 70 % dovolilnic, ki so mu bile dodeljene iz kvote nerazdeljenih dovolilnic. 

VELJAVNOST:
Od 7.2.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (UL RS 11/2004)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 113/2003)
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
(UL RS 82/2002, 92/2003, 129/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *