Spremembe glede kazni za prometne prekrške avtoprevoznikov

Avtor: | Objava: 22.08.2005Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa je pomemben predvsem za prevoznike. 

Spremembe zakona se nanašajo predvsem na:
znižanje kazni,
odgovornosti pravne osebe za prekrške prevoznikov in
tolerance glede ugotavljanje teže. 

Spremembe so rezultat zahtev prevozniškega sektorja, ker se je v praksi pokazalo:
- da so kazni za prevoznike in odgovorne osebe previsoke, kar bistveno vpliva na poslovanje prevoznih podjetij,
- da so posamezne odgovornosti za kršitve med seboj izključujoče ter
- da so sankcije za prekrške voznikov neprimerljivo višje v primerjavi s kaznimi in odgovornostmi za iste ali podobne prekrške v tujini. 

Pri predpisovanju novih sankcij je upoštevan vidik pravičnosti glede na druge vrste podobnih prekrškov po teži in individualizacija pri njeni odmeri. 

Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, je sedaj pristojna za nadzor nad izvajanjem določb glede obveznosti lastnikov vozil in izvajalcev javne službe ravnanja z odpadlimi motornimi vozili, glede potrdila o uničenju vozila in izjavi o lokaciji vozila. 

Ukinjajo se sankcije za kaznovanje pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in odgovorne osebe za prekrške, v zvezi s parkiranjem in ustavitvijo vozila na kraju, kjer to ni dovoljeno – s spremembami se prehaja na induvidualizacijo predpisanih sankcij. 

Zvišujejo se tolerance pri ugotavljanju teže
, kar izhaja iz narave tehnike prevozov, pri kateri nastajajo možnosti prekoračitve teže (na primer teža razsutega tovora je močno odvisna od količine vlage v zraku). 
 
Sankcije za prekrške Zakona o varnosti cestnega prometa, ki jih zagrešijo avtoprevozniki, so se za voznike znižale za 20% za pravne osebe pa do 90%. 
Zaradi pomanjkanja sredstev ter kadrovskih in finančnih pogojev, se ustanovitev Javne agencije za varnost cestnega prometa in posledično tudi izvajanje programa za voznike začetnike, odlaga na leto 2006. 

VELJAVNOST:
Od 23.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa
(UL RS 69/2005)
Zakon o prekrških (UL RS 7/2003, 45/2004, 86/2004, 7/2005, 34/2005, 44/2005)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 59/2001)
Zakon o prevozu nevarnega blaga (UL RS 79/99, 96/2002, 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *