Spremembe glede uvoza kmetijskih in živilskih izdelkov iz Makedonije

Avtor: | Objava: 10.03.2003Za vse pravne in fizične osebe, ki uvažajo kmetijske in živilske izdelke iz Makedonije, je pomembna sprememba Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Makedonije, ki so navedeni v:
- prilogi 2 omenjene Uredbe, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev pa se ne plačuje;
- prilogah 3 in 4, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot, določenih v prilogah, uporablja carinska stopnja "prosto", posebna uvozna dajatev pa se ne plačuje.
 
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote se razdelijo po sledečih kriterijih:
- iz priloge 3 - po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot,
- iz priloge 4 - po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov.
Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (UL RS 115/2002 in 11/2003).
 
VELJAVNOST:
Od 1.3.2003.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke, ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (UL RS 21/2003)
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke, ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (UL RS 116/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *