Spremembe pogojev in meril za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

Avtor: | Objava: 10.02.2003Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture je zanimiva predvsem za podjetja, ki so upravičena do sredstev za spodbujanje investicij na turističnem območju (žičniške naprave na smučiščih in umetno zasneževanje, mladinska prenočišča, turistično-športni objekti, izkoriščanje termalnih vod, kongresni turizem).

Zakon o pospeševanju turizma je predvideval dodeljevanje sredstev podjetjem glede na njihovo velikost, število zaposlenih in glede na njihov letni promet.

Nova uredba pa določa, da se omenjena sredstva lahko podjetjem dodelijo le skladno s pravili dodeljevanja neposrednih razvojnih spodbud, določenimi s programom za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006 (UL RS, št. 28/02).

Pri dodeljevanju sredstev se nič več ne upošteva:
- podeljen status turističnega območja,
- nadpovprečni poslovni rezultati.

VELJAVNOST:
Od 1.2.2003

PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
(UL RS 11/2003)
Zakon o pospeševanju turizma (UL RS 57/98, 68/2000 in 21/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *