Spremembe pravil glede poimenovanja družb

Avtor: | Objava: 04.06.2004Podjetnike in vse tiste, ki boste v prihodnje ustanavljali nova podjetja, seznanjamo s spremembami glede dovoljenega poimenovanja firme družbe.  
 
Po do sedaj veljavni ureditvi je bilo mogoče družbo registrirati tudi pod firmo v tujem jeziku, če je šlo za besedo iz mrtvega jezika ali pa za fantazijsko poimenovanje.  

Novela Zakona o gospodarskih družbah pa je možnosti poimenovanja družbe pomembno zožala:
- v firmi družbe se lahko besede v tujem jeziku uporabijo le, če gre za firmo ali ime družbenika ali pa če gre za besedo iz mrtvega jezika;
- besed v tujem jeziku, kot fantazijsko poimenovanje firme, ni dopustno uporabljati;
- v fantazijskem poimenovanju družbe ni dovoljeno uporabljati tujih črk. 
 
V kolikor bo ime družbe nasprotovalo obveznim določba Zakona o gospodarskih družbah, bo sodišče zavrnilo vpis imena družbe, ki bi nasprotovalo tovrstnim obveznim določbam. 

VELJAVNOST:
Od 28.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (UL RS 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *