Spremembe pri obračunu DDV

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.01.2011

Tudi na začetku letošnjega leta so nas pričakale nekatere pomembne spremembe davčne zakonodaje. Tokrat je veliko novosti pri obračunu DDV.Konec lanskega leta je bila objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki skupaj s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik) prinaša spet nekaj sprememb pri obdavčitvi in obračunavanju DDV.
 
1.  Novogradnje bodo odslej obdavčene z 20-odstotno davčno stopnjo
 
Ker se je končalo prehodno obdobje, v katerem se je v Sloveniji dovoljevala uporaba 8,5‑odstotne stopnje DDV od stanovanjskih gradenj za trg, se s spremembo 41. člena ZDDV-1 s 1. januarjem 2011 ukinja nižja stopnja obdavčitve in se za stanovanjske objekte, ki niso del socialne politike, uvaja splošna 20-odstotna stopnja DDV-ja.
 
V skladu s spremembo 54. člena Pravilnika se med objekte, ki so del socialne politike in so omenjeni v 11. točki Priloge I k ZDDV-1, uvrščajo stanovanjski objekti oziroma stanovanja, ki so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike ter stanovanjske stavbe za posebne namene, vključno s pripadajočimi deli teh objektov, vendar le pod pogojem, da je njihova dobava, gradnja, obnova ali popravilo zaračunana neposredno investitorju in se storitve uvrščajo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti F/GRADBENIŠTVO.
 
Med stanovanjske stavbe za posebne namene sodijo stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih, dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialno varstvenih programov, ki vključujejo nastanitev.
 
Velja omeniti, da stanovanje šteje za del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 kvadratnih metrov oziroma v enostanovanjski stavbi ne presega 250 kvadratnih metrov uporabne površine stanovanjskega objekta.
 
Pri uporabi nižje stopnje obdavčitve je treba upoštevati naslednje omejitve:
·   če se pri sestavnih delih poslovnih stavb ali stanovanj za posebne namene nižja stopnja DDV ne uporablja, se nižja stopnja uporabi le v pripadajočem deležu.
·   nižja stopnja se lahko uporabi tudi pri obnovi in popravilih stanovanjskih objektov in njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike, če so zaračunani neposredno investitorju, nikakor pa ne tudi od dobave in gradnje teh objektov (novi 54.a člen Pravilnika).
·   če stroški opravljene storitve presegajo 50 odstotkov celotne vrednosti opravljene storitve, brez DDV, se obračuna DDV po splošni stopnji (41. člena ZDDV-1).

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *