Spremembe pri pomorskih knjižicah

Avtor: | Objava: 10.10.2003Ladjarje in pomorščake obveščamo o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pomorskih knjižicah. Nekatere spremembe navajamo v nadaljevanju.

Dosedaj je bila veljavnost pomorske knjižice časovno neomejena, sprememba pravilnika pa njeno veljavnost omejuje na 10 let.  

Spremenjena je tudi določba o stroških za izdajo knjižice, ki so bili dosedaj določeni v višini 3.000,00 SIT, po novem pa bo potrebno poleg tega plačati še stroške tiskovine v višini, kot jo bo določil pristojni minister.

Glede na omejitev veljavnosti knjižice na deset let, tudi ni več potrebna določba, da se mora fotografija imetnika knjižice zamenjati po 10-ih letih od dne, ko je bila knjižica izdana, zato jo sprememba pravilnika odpravlja; fotografijo je sedaj potrebno zamenjati le v primeru, če videz imetnika knjižice ne ustreza več njegovemu videzu na fotografiji.

VELJAVNOST:
Od 18.10.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika  o pomorskih knjižicah (UL RS 96/2003)
Pomorski zakonik (UL RS 26/2001, 21/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *