Spremembe tarif Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Avtor: | Objava: 10.04.2003Na osnovi Zakona o plačilnem prometu so določene nove višine nadomestila za javno objavo letnega poročila samostojnega podjetnika. Objava je obvezna, različne pa so cene in sicer glede na obliko predloženega poročila.
 
Če želite prihraniti denar, potem poročila oddajte na poenotenih obrazcih v elektronski obliki!
 
Nadomestilo znaša:
- 3.000,00 SIT, če je poročilo predloženo na poenotenih obrazcih na papirju,
- 2.000,00 SIT, če je poročilo predloženo na poenotenih obrazcih v elektronski obliki,
- 30.000,00 SIT, če je poročilo predloženo v neenotni obliki na papirju.
 
Nadomestila niso dolžni plačati samostojni podjetniki, ki so bili ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu in še niso začeli poslovati, v predloženem letnem poročilu pa ne izkazujejo nobenega podatka.
 
VELJAVNOST: Od 29.03.2003.
Uporablja se za leto 2003.
 
PRAVNI VIR: Sprememba in dopolnitev tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (UL RS 31/2003)Zakon o plačilnem prometu (UL RS30/2002, 15/2003)Zakon o gospodarskih družbah (UL RS30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/2000, 45/2001, 39/2002 in 50/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *