Spremembe Zakona o varnosti v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 11.04.2005Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa zadeva vse udeležence v cestnem prometu.  

Glavne novosti so:
1. spremembe pri ureditvi delovanja avto-šol,
2. prenehanje uporabe prometnih nalepk,
3. spremembe avtomobilskih tablic,
4. spremembe pri tehničnih pregledih in registraciji vozil. 

1. Avto-šole  
Po novem avto-šole ne delujejo več na podlagi koncesije, temveč lahko to dejavnost opravljajo vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. 
 
Cena za eno ure učenja vožnje se bo po novem oblikovala prosto, v skladu s pravili tržnega gospodarstva.  
 
2. Prometne nalepke 
Ukinja se uporaba prometnih nalepk, ki tako ostajajo v veljavi do poteka njihove veljavnosti. Po tem času se za vozilo izda novo prometno dovoljenje, ki se ga bo podaljševalo. 

3. Registrske tablice 
Registrske tablice bodo po novem, namesto občinskih grbov, vsebovale razpoznavni znak Republike Slovenije. To je predvsem posledica ukinitve krajevne pristojnosti, saj bi v nasprotnem primeru morale imeti registrske organizacije na zalogi registrske tablice z označbami vseh 11 registracijskih območij v državi.  
 
Po uveljavitvi sprememb zakona se bodo izdajale nove tablice, v veljavi pa ostajajo tudi do sedaj veljavne tablice. 

4. Tehnični pregledi in registracija vozil 
Tehnične preglede so do sedaj lahko opravljali koncesionarji, po novem pa jih lahko opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister pristojen za notranje zadeve, če izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje. 

Spremembe se obetajo tudi pri registraciji vozil. Po novem lahko poleg upravnih enot in organizacij, pooblaščenih za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, to opravljajo tudi gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki se ukvarjajo s prodajo vozil.  

Sam postopek registracije ni več vezan na prebivališče oziroma sedež lastnika vozila, zaradi česar je vozilo mogoče registrirati pri katerikoli registracijski organizaciji v Republiki Sloveniji. 

VELJAVNOST:
Od 20.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
(UL RS 35/2005)
Zakon o varnosti v cestnem prometu (UL RS 83/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *