Spremeniti nekonkurenčni davčni sistem

Avtor: | Objava: 13.02.2006

Tu sta si soglasna v. d. generalnega sekretarja Dursa Ivan Simič in državni sekretar Andrej Šircelj, ko smo ju spraševali o načelih, katerih se držita. Glede enotne davčne stopnje pa zastopata nevtralno stališče.V prejšnji številki smo novima davčnima uradnikoma, direktorju davčne uprave Ivanu Simiču ter državnemu sekretarju Andreju Širclju zastavili javna vprašanja glede njunih prepričanj in načel. Njune odgovore objavljamo v tej številki, skupaj z vprašanji. Posebej nas je zanimalo, kakšno je bilo stališče dveh ključnih davčnih uradnikov glede enotne davčne stopnje, pa na to vprašanje nismo dobili jasnega odgovora. Rekli bi lahko, da zagovarjata treznost, a to v dani politični situaciji, formulirata kot »vse je odprto, pa bomo videli«. Podjetnikom ostane, da opazujemo, ali bo »politično krmiljenje« davčnih sprememb šlo v tako zaželeno poenostavljanje, racionalizacijo in standardizacijo postopkov, kar kot prioriteto vidita tudi ključna davčna uradnika, ali v kakšne bolj razburljive vode.

 Uredništvo 

-----------------------------------------------

Sprašujemo vas po vaši identiteti. Ste podjetnik, ki ščiti stranke pred samovoljo države, ali ste v resnici državni uradnik, ki želi poskrbeti za državni proračun? Ali mislite, da lahko preklapljate iz ene v drugo vlogo? 

Ivan Simič: Podjetnik sem bil 17 let. Zdaj sem državni uradnik. Kljub spremembi službe nisem in ne bom spremenil svoje miselnosti, kar pomeni, da tudi nisem imel kam preklopiti. 

Andrej Šircelj: Sem Andrej Šircelj. V življenju opravljam različne poklice. Večina ljudi ima v življenju običajno več vlog. 

Bodo vaše stranke z odhodom v državno službo izgubile vaše znanje? Ali imajo ustrezno znanje vaši sedanji sodelavci? Kako boste sami s seboj uredili to, da ne bodo vaše stranke dobivale insiderske informacije? 

Ivan Simič: Stranke bodo izgubile moje znanje, ker nisem več zaposlen v podjetju, v katerem sem bil zaposlen do 31. 12. 2005. Moji bivši sodelavci imajo ustrezno znanje. Kot državni uradnik nimam strank, če pa imate v mislih moje bivše stranke, pa zanje skrbijo moji bivši sodelavci.  

Andrej Šircelj: Ne opravljam več vloge davčnega svetovalca. Poklice opravljam profesionalno. Prejšnji sodelavci imajo ustrezno znanje in izkušnje.  

Kateri so po vaši oceni problemi s slovenskim davčnim sistemom in slovensko davčno prakso? 

Ivan Simič:
Sodim, da sta največja problema našega davčnega sistema previsoka davčna obremenitev in njegova nekonkurenčnost. Največji problem naše davčne prakse pri obračunavanju in plačevanju davkov pa je gotovo preveč administriranja. 

Andrej Šircelj: Med pomembnejšimi težavami slovenskega davčnega sistema so prevelika obremenitev dela, nekonkurenčnost davčnega sistema, neprilagojenost davčnega sistema svetovnim gospodarskim trendom. Na področju davčne prakse je težava prevelika administrativna zahtevnost pri obračunavanju in plačevanju davkov.  

Kakšni so bili vaši osebni predlogi v skupini za davčni sistem v odboru za reforme oziroma stališča do teh? 

Ivan Simič: V odboru za reforme sem s kolegi podal veliko predlogov za izboljšanje davčne zakonodaje. Veliko naših predlogov je tudi bilo upoštevano ob zadnjih spremembah davčne zakonodaje, in to največ na področju davčnega postopka. 

Andrej Šircelj: Nekateri moji osebni predlogi so del predlogov odbora za reforme.  

Kakšno je vaše stališče glede enotne davčne stopnje? 

Ivan Simič: Menim, da bi bilo treba stopnjo dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb znižati na 18 do 20 %. Pri davku na dodano vrednost pa so odprte še vse možnosti in izračuni bodo pokazali, katera različica bo sprejemljiva. 

Andrej Šircelj:
Enotna davčna stopnja je v tem trenutku ena izmed možnosti, ki jo preučujemo. 

Vaši zaslužki so bili v preteklem obdobju v precejšnji meri povezani z razlaganjem sprememb in nejasnosti davčnega sistema. Ali sploh verujete v to, da je treba stvari poenostaviti – ali ne bo to ogrozilo vsaj del prihodkov vašega svetovalnega podjetja? Ali boste kot davčni uradnik pojasnjevali stvari brezplačno? 

Ivan Simič: Vsa leta sem se in se bom še naprej zavzemal za poenostavitev davčnega sistema. Poenostavitev davčnega sistema pa po mojih dosedanjih izkušnjah ne vpliva na zmanjšanje obsega dela davčnih svetovalcev.  Kot davčni uradnik bom postopal v skladu s pravili, ki veljajo v davčni upravi. 

Andrej Šircelj: Verjamem v to, kar delam. Ne vidim bojazni za uspešno delovanje podjetja. Kot državni sekretar nimam vloge, da bi zavezancem neposredno pojasnjeval davčne probleme. Državni uradniki pojasnjujejo davčno zakonodajo brezplačno.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *