Spremenjene mejne vrednosti emisij toplote pri odvajanju odpadnih voda

Avtor: | Objava: 10.03.2003Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanjaje pomembna za vsa podjetja, ki iz virov onesnaževanja v odpadne vode odvajajo toploto in druge snovi, katerih odvajanje v vode je omejeno.
 
Spremenjena so merila za izračun mejnega emisijskega deleža oddane toplote, ki se izračunava za srednji nizki pretok površinske vode.
 
Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve temperature in pretoka odpadne vode ter površinske vode, v katero se odvajajo odpadne vode, če vir onesnaževanja predstavlja mejni emisijski delež oddane toplote.
Vir onesnaževanja čezmerno obremenjuje okolje zaradi emisije toplote, če za površinsko vodo, ki je popolnoma premešana z odpadno vodo, velja, da je letno:
– več kot 2% dnevnih povprečij sprememb temperature površinske vode večjih od 1,5 K za salmonidne vode in 3 K za ciprinidne vode, ali
– eno od dnevnih povprečij temperature površinske vode večje od 21,5 °C za salmonidne vode in 28 °C za ciprinidne vode ali
– eno od dnevnih povprčij temperature površinske vode večje od 10 °C v času drstenja za tiste vrste rib, ki potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.
 
Spremenjene so tudi mejne vrednosti količine snovi, ki jih je še dovoljeno spuščati v vode (priloga 2 te uredbe).

VELJAVNOST:
Od 1.3.2003.

PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (UL RS 21/2003)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (UL RS 35/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *