Statistična poročila o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Avtor: | Objava: 05.10.2005Delodajalce seznanjamo z Navodilom o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja.  

Največja novost sprememb in dopolnitev navodil je novo poglavje, ki se nanaša na posredovanje podatkov o zaposlenih osebah po višini bruto plače, ki jih morajo poročevalci mesečno posredovati pristojni izpostavi AJPES. 

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja so za potrebe izvajanja statističnega raziskovanja tako že za mesec september dolžne na AJPES poslati poročilo o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih ur in o višini bruto plače. 

Poročilo naj vsebuje:
- splošne podatke o enoti v sestavi,
- podatke o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur,
- podatke o številu zaposlenih glede na višino bruto plače,
- podatke o najvišji izplačani bruto plači. 

V poročilo se vpisujejo le podatki o zaposlenih po pogodbah o zaposlitvi,
ne pa podatki o osebah, ki delajo na podlagi pogodb o delu oziroma na podlagi avtorskih pogodb. 

Pri vnosu podatkov o številu plačanih ur poročevalec ne upošteva:
- ur porodniškega dopusta,
- ur nege,
- oseb, ki so bile v celoti v refundirani bolniški,
- oseb, ki so zaposlene v javnih delih. 
 
Podatke o zaposlenih osebah glede na število plačanih ur in po višini bruto plače za september je potrebno poslati najkasneje do 31.10.2005, na ustreznem obrazcu ZAP-STRU/L, ki ga je mogoče dobiti na spletni strani AJPES. 
 
Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega navodila. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 24.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
(UL RS 85/2005)
Zakon o državni statistiki (UL RS 45/95, 9/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *