Status pogodb o zaposlitvi v primeru smrti delodajalca

Avtor: | Objava: 10.12.2003Podjetniki zaposlujete večje ali manjše število delavcev, ki so zaradi relativne majhnosti gospodarske družbe, povsem odvisni od vaše življenjske poti. Tako so delavci, zaposleni pri samostojnem podjetniku, v zelo neugodnem položaju, ko se njihovemu delodajalcu kaj zgodi in nastopi nenadna smrt.  

V primeru smrti delodajalca (fizične osebe) in s tem prenehanja dejavnosti:
1. Pogodba o zaposlitvi preneha z dnem smrti delodajalca.
2. Delavci niso upravičeni do odpravnine.
3. Delavci ne morejo uveljavljati pravice do odpovednega roka, saj to zaradi prenehanja dejavnosti sploh ni mogoče.
4. Delavci imajo pravico do denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti.  

Možno pa je, da po smrti delodajalca dejavnost nadaljuje njegov dedič. V tem primeru dediču z delavci ni potrebno sklepati novih pogodb o zaposlitvi, saj zakon določa, da v tem primeru pogodbe o zaposlitvi izjemoma ne prenehajo!  

Pogoj pa je, da dedič dejavnost nadaljuje nepretrgano – če bo dedič dejavnost prejšnjega delodajalca začel opravljati šele po prekinitvi, pogodbe o zaposlitvi prenehajo. Dedič ni dolžan sklepati pogodb o zaposlitvi z delavci, ki so bili zaposleni pri prejšnjemu delodajalcu

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *