Stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač

Avtor: | Objava: 27.12.2005Proizvajalce pijač seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga).  

Zakon o davku na dodano vrednost kot eno izmed obdavčljivih transakcij določa tudi promet blaga. Davek na dodano vrednost se plača na podlagi letnega prometa in inventure.  

Obravnavani pravilnik določa stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač, na katerem se davek na dodano vrednost ne plačuje. 

Pravilnik natančno določa maksimalno višino odpisa blaga, pri čemer kot blago šteje:
- surovine,
- materiali, polizdelki,
- izdelki,
- gotovi proizvodi,
- embalaže in
- trgovsko blago. 

Primanjkljaj oziroma uničenje zgoraj navedenega blaga predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava oziroma ne plačuje davek na dodano vrednost, vendar ob pogoju, da je do zmanjšanja oziroma uničenja blaga prišlo zaradi kala, razsipa, razlitja in okvare blaga v takšnem obsegu, ki se v proizvodnji pijač šteje za običajnega. 

Če odpis presega stopnje, ki jih predvideva pravilnik, se to ne šteje med davčno priznane odhodke – davek na dodano vrednost se plača.
 

Stroški poslovanja se evidentirajo v poslovnih knjigah in sicer na podlagi komisijsko sestavljenih zapisnikov ali pa sklepov pristojnih oseb. 

Za uničenje oz. primanjkljaj, ki je nastal na podlagi višje sile, je potrebno obvezno sestaviti komisijski zapisnik. 

Pravilnik natančno določa, da veljajo ta pravila izključno samo za gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo z v pravilniku navedeno dejavnostjo. 

Oznaka dejavnost:
- DA 15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
- DA 15.910 Proizvodnja žganih pijač
- DA 15.920 Proizvodnja etilnega alkohola
- DA 15.930 Proizvodnja vina iz grozdja
- DA 15.940 Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
- DA 15.950 Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja
- DA 15.960 Proizvodnja piva
- DA 15.970 Proizvodnja slada
- DA 15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač. 

Pravilnik določa osnove, po katerih se določajo vrednosti prometa, definicijo otvoritvenega stanja in stopnje običajnega odpisa, natančno za vsako blago posebej. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 26.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova, kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
(UL RS 106/2005)
Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 25/2005)
Statut GZS
Pravilnik o organizaciji dela Združenja živilske industrije

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *