Storitve za izvoz

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.03.2014


Opravljamo storitve za izvoz, kot je rekonstrukcija/obnova asfaltnih baz (strojev za proizvodnjo asfalta), ali sami izdelamo nove asfaltne baze:

a) storitve so opravljene v Sloveniji; iz Bosne smo pripeljali stroj, sami smo izdelali novega po naročilu kupca in smo stroj dostavili z ali brez montaže v Bosno;

b) izdelujemo kar na terenu naročnika v Bosni, Makedoniji.

 

Zanima nas ali so storitve za izvoz predmet DDV in če so, v katero kolono obrazca DDV-O jih moramo vpisati za primer a) in za primer b). Katera izjava mora pisati na naših izdanih računih?

 

a) Menim, da se asfaltna baza ne smatra kot nepremičnina, ampak kot premičnina, saj je namenjena proizvodnji asfaltnih zmesi. Ker boste izvajali storitve na premičninah v tujini ali v Sloveniji za tujega naročnika, DDV ne boste obračunali (saj bo zapustila ozemlje Republike Slovenije). Obvezno potrebujete identifikacijsko številko za DDV vašega tujega naročnika in prevalite obveznost za obračun nanj in v državi, kjer ima sedež svojega delovanja. V DDV-O ne poročate. Na vaših računih pa uporabite klavzulo DDV se ne obračunava na podlagi 52. člena ZDDV-1, 1. odstavek točka a.

 

Predlagam, da preverite davčno zakonodajo države, predvsem, ali se morate v tej državi registrirati kot DDV zavezanec, pri čemer boste dobili njihovo identifikacijsko številko za DDV ter ali boste lahko obveznost DDV prevalili na naročnika ali ga boste morali obračunati in boste postali DDV zavezanec v tej državi. Stališče ni enako za vse tretje države.

 

b) Ker boste izvajali storitve na premičninah bodisi v tujini ali v Sloveniji za tujega naročnika, DDV-ja ne boste obračunali. Obvezno potrebujete identifikacijsko številko za DDV vašega tujega naročnika in prevalite obveznost za obračun nanj in v državi, kjer ima sedež svojega delovanja. V DDV-O ne poročate. Na računih uporabite klavzulo DDV ni obračunan po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1 - obrnjena davčna obveznost. Vpišete jih v DDV-O kolona 12. V obrazcu DDV-O je treba vedno upoštevati DDV, ki velja za Slovenijo.

 

Kako poročati v Intrastat?

 

Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in če je

- skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla nacionalni vključitveni prag.

 

Obveznost poročanja za Intrastat nastane tudi med letom, kadar kumulativna vrednost blagovne menjave podjetja - določena na podlagi podatkov o dobavah blaga v druge države članice EU in pridobitvah blaga iz drugih držav članic EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O - z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta preseže veljavni vključitveni prag. Podjetje (poročevalska enota) poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen.

 

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja. Vključitveni prag znaša 200.000 evrov za odpreme in 120.000 evrov za prejeme blaga. Intrastat torej pomeni samo poročanje za dobavo blaga in ne za opravljene storitve.

 

Rekapitulacijsko poročilo - poročate v A1, A2, A3 in A6 - skupna vrednost opravljenih storitev, ter kodo države in vpišete številko DDV vašega kupca. Poročilo morate oddati do 20. v mesecu za pretekli mesec.

 

 

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *