Stroški bolniške odsotnosti z dela

Avtor: Maja Korošec | Objava: 11.02.2004

Bremena delodajalca in Zavoda za zdravstveno zavarovanje so odvisna od različnih okoliščin bolniških odsotnostih delavcev.Večino delodajalcev skrbijo stroški, ki nastanejo v zvezi z bolniškimi odsotnostmi njihovih delavcev. Vendar, katere bolniške odsotnosti so v resnici breme delodajalca in katere breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)? Poglejmo si v nadaljevanju različne možne okoliščine:  

1. Delavec je odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki se je pripetila zunaj delovnega mesta. Strošek bolniške odsotnosti je breme delodajalca do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost iz dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. Po tem času se breme prevali na ZZZS.
 
2.  Delavec je odsoten z dela zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu.Nadomestilo plače delavcu je strošek delodajalca do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost.

3. Delavec je dva- ali večkrat odsoten z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni nastala na delovnem mestu. Če je med eno in drugo odsotnostjo minilo manj kot 10 delovnih dni, potem druga odsotnost bremeni ZZZS, čeprav trajata obe odsotnosti manj kot 30 delovnih dni.

4. Delavec je odsoten z dela zaradi: presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, darovanja krvi in posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu, izolacije in spremstva, poškodb, ki nastanejo pri delih širšega družbenega pomena.

V teh primerih mora ZZZS povrniti delodajalcu stroške nadomestila plač od prvega delovnega dne dalje.  Izplačevanje nadomestil za čas bolniške odsotnosti z dela glede na razlog in plačnika nadomestil: 
Razlog zadržanosti Breme delodajalca Breme ZZZS
bolezen ali poškodba do 30 delovnih dni od 31. delovnega dne dalje
zunaj delovnega mesta    
poklicna bolezen ali do 30 delovnih dni od 31. delovnega dne dalje
poškodba na delu    
ista bolezen ali poškodba prva odsotnost z dela, vse nadaljnje odsotnosti z
zunaj delovnega mesta če traja do 30 delovnih dela
  dni  
presaditve tkiva in organov - od 1. delovnega dne dalje
v korist druge osebe, darovanje    
krvi, nega ožjega družinskega    
člana, izolacija in spremstvo, poškodbe pri delih širšega družbenegapomena    

 
Kako ZZZS povrne stroške v zvezi z bolniškimi odsotnostmi 

Predvsem je treba vedeti, da se nič ne zgodi po uradni dolžnosti, oziroma povedano drugače, ZZZS ne bo vedel, da je bil vaš delavec odsoten z dela zaradi bolezni otroka, če mu tega ne boste sporočili. Kaj torej storiti?  

Ko se delavec vrne iz bolniškega staleža, mora dostaviti bolniški list. Iz bolniškega lista je razviden razlog njegove odsotnosti - nega, bolezen ipd. Plačo oziroma nadomestilo plače mu obračuna in izplača podjetje, kjer je delavec zaposlen.  
Za povrnitev stroškov v zvezi z bolniškim staležem mora podjetje izpolniti hrbtno stran bolniškega lista, REK 1 in obrazec »Zahtevek za refundacijo bruto nadomestila plač«, ki ga dobi na izpostavah ZZZS. Ko omenjene dokumente dostavite ZZZS-ju, boste v dveh do treh tednih dobili denar nazaj.  

Pri odsotnosti zaradi darovanja krvi so nekatere posebnosti. Za uveljavljanje povračila nadomestila plače se namesto »Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela« uporabljata »Potrdilo o darovanju krvi«, ki ga izda in izpolni Zavod RS za transfuzijsko medicino, in posebno »Potrdilo delodajalca«, iz katerega je razvidna osnova za nadomestilo plače. Obe potrdili je treba predložiti ZZZS-ju. 

Če ste samostojni zavezanec ali pa zaposleni pri samostojnemu zavezancu, potem morate izplačilo nadomestila uveljavljati neposredno pri ZZZS-ju. To pomeni, da nadomestilo plače obračuna in izplača ZZZS, ne pa samostojni zavezanec. Postopek je podoben kot pri pravnih osebah, le da mora v tem primeru hrbtno stran bolniškega lista (obrazec BOL/02) namesto delodajalca izpolniti pristojna izpostava Davčnega urada RS. Pravilno in popolno izpolnjeno »Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela« (obrazec BOL/02) je pri samostojnih zavezancih in pri njihovih delavcih dovolj za povrnitev nadomestila plač od ZZZS-ja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *