Stroški kreditiranja naložb varstva okolja

Avtor: | Objava: 10.06.2003Podjetnike, ki za naložbe v varstvo okolja najemajo kredite pri Ekološko razvojnem skladu RS (v nadaljevanju: sklad), obveščamo o spremembah glede stroškov zavarovanja tovrstnih kreditov.
 
Na podlagi dejanskih stroškov sklada se tudi fizičnim osebam obračunajo naslednji stroški:
- stroški zavarovanj kredita,
- stroški predaje kredita v izterjavo,
- stroški sprememb kreditne pogodbe,
- stroški pridobitve ekspertnih mnenj in
- drugi skladu nastali stroški v zvezi s posameznim kreditom.
 
V vsakem primeru pa dejanske odvetniške in notarske stroške prvega zavarovanja kredita na podlagi sporazuma o zastavi nepremičnine, ki je bil sklenjen v notarski obliki, nosi sklad.
Za storitve, ki jih pravilnik izrecno določa, pa se ne obračunajo dejanski stroški, temveč se plača nadomestilo.

VELJAVNOST:
Od 10.6.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (UL RS 55/2003)
Zakon o javnih skladih (UL RS 22/2000)
Ustanovitveni akt Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (UL RS 96/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *