Stroški za raziskave

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 07.07.2008Podjetnika, ki izdeluje programe in izvaja programske rešitve za naročnika, zanima, kakšni so kriteriji za določitev, kaj je raziskovalna dejavnost, oziroma kaj se za programerje upošteva med davčno priznane stroške vlaganj v raziskave? 

Razvoj aplikativne programske opreme zagotovo izpolnjuje kriterije za uveljavljanje davčne olajšave. Seveda pa se tu najprej pojavi vprašanje, komu gre olajšava - naročniku storitve ali programerju. Ker je uporabnik programa naročnik, velja, da investicijska olajšava pripada slednjemu. Če pa je v razvojnem podjetju siceršnja dejavnost razvojna tudi v smislu uporabe novosti, razvitih izključno za lastne namene (namene razvoja podjetja - vendar ne le za na primer redne manjše izboljšave procesov ali spremembe organizacije), bi lahko te stroške uveljavljali tudi kot stroške za R&R v svojem podjetju. V posameznih primerih je treba pregledati, kaj šteje za notranjo raziskovalno dejavnost. V skladu s 5. členom Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (UL RS, št. 138/06) sem spada izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja davčnega zavezanca, namenjeno (1) pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih sistemskih ali procesnih rešitev oziroma (2) sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem, torej razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali bistveno izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme ali storitve (tudi računalniške programe in druge informacijske rešitve). Naročnik lahko stroške zunanjega razvoja uveljavlja le, če tako izdelani program uporablja v lastni dejavnosti in ga ne trži. 

Razvojno naravnano podjetje, ki želi uveljavljati olajšave za R&R, mora izdelati razvojni program (načrt) in ga izvajati v vseh planiranih aktivnostih in mejnikih ter dosegati planirane rezultate razvoja. Za uveljavljanje olajšav pri DURS-u se uporabijo obrazci, ki so priloge k pravilnikom o uveljavljanju splošne oziroma regijske davčne olajšave.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *