Strožja pravila glede odloga plačila davka

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 04.04.2011

Do vedno bolj priljubljenega odloga plačila davkov je po novem težje priti, na odlog plačila prispevkov pa lahko kar pozabite.Gospodarske razmere nas pogosto vodijo v razmišljanje o odlogu ali odpisu davčne obveznosti. Pri tem velja omeniti, da v skladu s spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D), ki veljajo od 1. januarja 2011 dalje, Davčna uprava RS (DURS) izvaja strožja merila pri odobritvi odloga ali odpisa davčne obveznosti.
 
Novosti pri odlogu ali odpisu davka pravnih oseb
 
Pravne osebe lahko še vedno zaprosijo za odlog plačila davčne obveznosti za čas do dveh let oziroma v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če predvidevajo, da bi odlog in obročno plačevanje davka preprečil hujšo gospodarsko škodo, ki davčnemu zavezancu grozi zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katere davčni zavezanec nima vpliva. Davčni zavezanec mora v vlogi predložiti dokaze, iz katerih so razvidne okoliščine za nastanek hujše gospodarske škode, ki grozi davčnemu zavezancu. DURS o vlogi odloči v 30 dneh na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloženih dokazov davčnega zavezanca.
 
Pravne osebe, ki jim je bil odobren odlog plačila, po novem ne smejo zamuditi s plačilom, saj jim z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki, o čemer so davčni zavezanci opozorjeni v odločbi o obročnem plačilu.
 
Poslovnim subjektom (pravnim osebam, podjetnikom, zasebnikom itd.) se odložen ali obročno določeni znesek obrestuje po veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, in sicer v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu. Izhodiščna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči se objavlja na spletni strani Evropske komisije. Od 1. 1. 2011 znaša izhodiščna referenčna obrestna mera 1,49 odstotka. K izhodiščni obrestni meri se doda pribitek v znesku 100 bazičnih točk, kar pomeni, da se tako odloženi ali obročno določeni znesek obrestuje po veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki znaša 2,49 odstotka.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *