Strožji pogoji za promet z jajci

Avtor: | Objava: 10.05.2003Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic določa, kateri rejci kokoši nesnic morajo svoje hleve ustrezno registrirati in pogoje za promet z jajci iz the hlevov.
 
Promet z jajci, ki izhajajo iz hlevov brez registrske številke in niso vpisani v register, ni dovoljen.Nosilec dejavnosti reje kokoši nesnic mora hlev kokoši nesnic registrirati, razen v primeru, če redi manj kot 350 kokoši nesnic ali če redi le plemenske kokoši nesnice. Hlev se registrira pri Veterinarski upravi Republike Slovenije, ki mu določi registrsko številko in ga vpiše v register.
 
Vlogo za registracijo že obstoječega hleva je potrebno vložiti do 31.12.2003.
 
Nosilec dejavnosti vloži vlogo za registracijo hleva na Območni urad VURS, iz vloge pa mora biti razvidno:
- kdo je nosilec dejavnosti,
- kdo je lastnik hleva,
- kdo je oskrbnik živali,
- registrske številke morebitnih drugih hlevov, ki imajo istega lastnika ali oskrbnika,
- kolikšna je kapaciteta hleva ter
- kakšna vrsta reje se izvaja v tem hlevu.
Ob vložitvi vloge za registracijo je potrebno podati tudi izjavo, da reja izpolnjuje pogoje, kot jih za posamezne vrste reje določa pravilnik.
 
VELJAVNOST:
Od 6.5.2003
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (UL RS 41/2003)
Zakon o zaščiti živali (UL RS 98/99)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *