Strokovni izpiti za izvajalce inženirskih storitev

Avtor: | Objava: 05.01.2004Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev določa pogoje, način in postopek opravljanja strokovnega izpita za izvajalce inženirskih storitev ter drugih strokovnih del pri zadevah urejanja prostora in graditve objektov, ki želijo pri tem nastopati kot odgovorni prostorski načrtovalci, odgovorni projektanti določene vrste načrtov, odgovorni revidenti določene vrste načrtov, odgovorni vodje določene vrste del pri gradnjah in odgovorni vodje določene vrste posameznih del pri gradnjah. 
 
Pravico do opravljanja ustreznega strokovnega izpita imajo kandidati, ki izpolnjujejo natančno določene pogoje, kot jih opredeljuje pravilnik in se nanašajo predvsem na ustrezno strokovno izobrazbo in določeno število let dela na ustreznih delovnih mestih. 
 
Izpiti se opravljajo pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), odvisno od vsebine oz. delovnega področja, za katero bo kandidat opravljal izpit.  

Pristojna služba zbornice mora zagotavljati opravljanje vseh vrst izpitov najmanj dvakrat na leto. Roke za opravljanje strokovnih izpitov mora pristojna služba zbornice objaviti najpozneje do konca januarja za celo leto vnaprej. 
 
Pristojna služba zbornice za vsak uspešno opravljen izpit izda takoj po opravljenem izpitu potrdilo in ga preda kandidatu
 
Pristojna služba zbornice mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zapisnika o opravljanju strokovnega izpita:
– kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, poslati obvestilo o tem, kdaj oziroma na kakšen način mu bo izročeno spričevalo o opravljenem izpitu;
– kandidatu, ki izpita ni opravil, poslati obvestilo, da izpita ni opravil ter hkrati posredovati podatke o tem, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko izpit ponavlja oziroma kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko ponovno opravlja izpit.  
 
VELJAVNOST:
Od 27.12.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
(UL RS 124/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *