Subvencije za samozaposlitev in oprostitev prispevkov

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.10.2013


V juliju se bom samozaposlila v svojem espeju. Prejela bom subvencijo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije v višini 4.500 evrov. Ali bom lahko uveljavila tudi znižanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvi dve leti poslovanja?


Od 1. julija 2013 so samozaposleni podjetniki v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščeni plačila prispevka zavarovanca (15,5 %) in prispevka delodajalca (8,85 %) v višini 50 % zneska prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v drugem letu pa v višini 30 % zneska prispevka. To pomeni, da lahko samozaposlena oseba poleg državne subvencije za samozaposlitev uveljavlja tudi znižanje plačevanja prispevkov za to zavarovanje za določeno obdobje. To ne velja za samozaposlene, ki so se registrirali pred 1. julijem 2013.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *