Subvencije za zaposlovanje upravičencev do denarne socialne pomoči

Avtor: | Objava: 06.02.2004Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu delodajalce spodbuja k temu, da bi zaposlovali tiste delavce, ki so dolgotrajno brezposelni in so upravičeni do denarne socialne pomoči.  

Država zagotavlja subvencije tistim delodajalcem, ki zaposlijo dolgotrajno brezposelno osebo, pod naslednjimi pogoji:
1. Zaposlijo osebo, ki je v zadnjih treh letih najmanj 24 mesecev prejemala denarno socialno pomoč.
2. Takšno osebo zaposlijo za nedoločen čas

Vlogo za subvencijo mora vložiti delodajalec pri pristojni enoti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, ki o vlogi odloči s soglasjem Centra za socialno delo. Vlogi je potrebno priložiti izvod pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.  

V primeru, da delodajalec pogodbo o zaposlitvi prekine prej kot v dveh letih od dne zaposlitve, mora vrniti celoten znesek subvencije, ki ga je prejel. 

VELJAVNOST:
Od 30.1.2004.

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
(UL RS 2/2004)
Zakon o socialnem varstvu (UL RS 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/2000, 54/2000, 26/2001, 6/2002, 110/2002 in 5/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *