Svetovalec za kemikalije

Avtor: | Objava: 10.08.2003Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo, glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, določiti svetovalca za kemikalije.

Ta mora izpolnjevati naslednja pogoja:
- visoka izobrazba kemijske ali farmacevtske smeri,
- opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov o proizvodnji in prometu s kemikalijami.

Naloge svetovalca za kemikalije so:
- pozna proizvodni ali prodajni program delodajalca,
- delodajalca obvešča o njegovih obveznostih glede ravnanja s kemikalijami, glede na veljavno zakonodajo,
- svetuje delodajalcu v zadevah, povezanih z zahtevami zakonodaje, ki ureja proizvodnjo in promet s kemikalijami,
- zastopa delodajalca v upravnih zadevah pred organi, pristojnimi za kemikalije,
- sodeluje z drugimi svetovalci za kemikalije.
 
Delodajalec mora svetovalcu za kemikalije omogočiti:
- redno izpopolnjevanje,
- neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu,
- dostop do vseh potrebnih podatkov in
- zagotoviti pogoje za delo ter potrebna materialna in finančna sredstva.

Osebe, ki so do sedaj imele status odgovorne osebe na podlagi 45. člena Zakona o kemikalijah, pridobijo status svetovalca za kemikalije in lahko ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev opravljajo naloge svetovalca za kemikalije.
 
VELJAVNOST:
Od 19.7.2003.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (UL RS 65/2003)
Zakon o kemikalijah (UL RS 36/99, 11/2001, 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *