Taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj

Avtor: | Objava: 22.09.2004Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin je predvsem pomembna za vse proizvajalce in uvoznike mazalnih olj in tekočin, saj določa takso, ki jo bodo morali plačevati za obremenjevanje okolja.  

Uredba določa, da so zavezanci za plačilo takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin:  
- proizvajalci mazalnih olj,
- uvozniki mazalnih olj,
- osebe, ki mazalna olja zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobijo na ozemlju držav članic EU in jih vnesejo v Slovenijo. 

Takšna obveznost nastane, ko je mazalno olje prvič dano v promet oz. ko je uvoženo v Slovenijo, višina takse pa se obračuna glede na maso mazalnega olja ter na razvrstitev olja v razrede.
 

Zavezanci za plačilo takse morajo voditi natančne mesečne evidence o proizvedenem, vnesenem oz. uvoženem mazalnem olju in sicer ločeno po vrsti, količini in namenu porabe. Na podlagi teh evidenc pripravijo mesečni obračun takse ter ga predložijo davčnemu organu. Davčni organ vodi posebno evidenco proizvajalcev oz. pridobiteljev mazalnih olj, zato morajo proizvajalci oz. pridobitelji mazalnih olj svojo dejavnost proizvodnje ali pridobivanja mazalnih olj pravočasno prijaviti (tako začetek, spremembo, kot tudi prenehanje dejavnosti).  

Taksa se ne plačuje za:
- mazalna olja, če so namenjena kot surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali če se uporabijo za mehčanje drugih materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih;
- mazalna olja, ki se ne porabijo na območju Slovenije zaradi izvoza ali iznosa v druge države članice EU;
- mazalna olja, ki se vgradijo v izdelke, ki se iznesejo iz ozemlja Slovenije ali izvozijo iz območja EU. 

V evidencah proizvedenih oz. uvoženih mazalnih olj je potrebno upoštevati tudi mazalna olja, za katera se sicer taksa ne plačuje! 

Uredba o plačilu takse ne velja za mazalna olja živalskega ali rastlinskega izvora, ki so biološko razgradljiva v predpisani meri (60 % oz. 80 %, odvisno od uporabljenih standardov). 
 
Denarna kazen za neupoštevanje predpisov glede plačevanja takse, predložitve obračuna ali prijavljanja dejavnosti znaša od 1.000.000 do 10.000.000 SIT. 

VELJAVNOST:
Od 4.9.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
(UL RS 97/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *