Tarifa za storitve Agencije RS za javnopravne evidence in storitve

Avtor: | Objava: 10.02.2003Družbe in podjetniki posamezniki, ki morajo pošiljati letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) oz. tisti, ki želijo določene informacije, lahko proti plačilu pridobijo možnost vpogleda v podatke, ki jih zbira AJPES.

Nadomestila se plačujejo za naslednje storitve:
1. za javno objavo letnih poročil na spletni strani AJPES,
2. za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni strani AJPES,
3. za izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletni strani AJPES.

Naročniki lahko plačajo nadomestila za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni strani na dva načina:

1. Za dostop do podatkov iz letnih poročil lahko sklenejo z AJPES pisno pogodbo za določen ali nedoločen čas, ali pa dostop do podatkov naročijo s pisnim naročilom. Dobijo uporabniško ime in geslo, ki jim omogočata vpoglede v podatke. Storitev se plača enkrat mesečno za dejansko število opravljenih vpogledov v 8-ih dneh po izstavitvi računa.

2. Naročniki, ki imajo mobilne telefone, lahko za vpoglede v podatke iz letnih poročil, sklenejo z mobilnimi operaterji pogodbe v skladu z njihovimi navodili. Naročniki plačajo to storitev na podlagi računov mobilnih operaterjev tudi med letom.

Tarifa velja za posamezno koledarsko leto.

VELJAVNOST:
Od 8.2.2003

PRAVNI VIR:
Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. Členu zakona o gospodarskih družbah
(UL RS 13/2003)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/2001, 59/2001, 39/2002 in 50/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *