Tehnične zahteve pri graditvi ventilacijskih in klimatizacijskih sistemov v industrijskih objektih

Avtor: | Objava: 13.09.2004Izvajalce, ki se ukvarjajo z gradnjami ventilacijskih in klimatizacijskih sistemov seznanjamo s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme.  

Pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri graditvi sistemov za ventilacijo in klimatizacijo objektov. Pravilnik velja za industrijske objekte, nestanovanjske kmetijske stavbe ter stavbe, namenjene za uporabo manj kot štiri mesece v letu (počitniške hiše, gorske koče, …). 

Vsi deli ventilacijskega in klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala, za katerega se štejejo gradbeni proizvodi razreda A1 in A2. Imeti morajo gladke notranje površine in biti brez izboklin.  

Poleg teh pa se lahko pri izdelavi ventilacijskega in klimatizacijskega sistema uporabijo tudi gradbeni proizvodi razreda najmanj C-s3, d0, in sicer za:
- kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene,
- kanale, ki imajo na prehodu skozi strope in stene vgrajeno loputo, - kanale, ki imajo požarno odpornost, ali če so vgrajeni v dele objekta (jaške, zidove, obloge), ki imajo požarno odpornost. 

Gradbeni proizvodi omenjenega razreda pa se ne smejo uporabljati za
:
- kanale nad spuščenimi stropi,
- kanale po katerih se pretaka zrak s temperaturo nad 85 stopinj Celzija,
- kanale v katerih se lahko v večjih količinah odlagajo gorljive snovi. 

Za tesnila spojev kanalov, zunanji obložni material, tesnila, ležaje, merilne naprave, filtre, izolacijo električnih in pnevmatskih naprav ter ostale sestavne dele prezračevalnih sistemov z majhnim vplivom na požarno varnost, pa se lahko uporabljajo tudi drugi gradbeni proizvodi. 

Če se za ventilacijske in klimatizacijske sisteme zahteva delovanje tudi v času požara, morajo biti gradbeni proizvodi za izolacijo, lepila in obešala negorljivi. 

VELJAVNOST:
Od 31.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme
(UL RS 96/2004)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002, 97/2003, 41/2004, 45/2004, 47/2004, 62/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *